Kalliorakentamista vankalla kokemuksella alusta loppuun saakka

Olemme Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:ssa rakentamisen asiantuntijoita, ja urakoimme louhinta-, lujitus- ja rakennusteknisiä kohteita julkisen sektorin toimijoille, yrityksille ja yhteisöille suunnittelusta valmiiseen kalliotilaan.

Ydinosaamistamme ovat:

  • avolouhinnat, tunnelien ja kuilujen louhinnat
  • maarakenteiden ja kallion injektointi, lujitus, tiivistys
  • maanalainen rakentaminen, infrarakentaminen ja vaativat betonirakenteet

 

Toimintaamme ohjaavat arvot

Työturvallisuus ja ajankohtainen kalusto

Kalliorakentaminen tapahtuu haastavassa työympäristössä, joka asettaa työturvallisuudelle erityisen korkeat vaatimukset. Meillä jokainen työntekijä on aktiivinen ja vastuullinen työturvallisuuden rakentaja. Panostamme jatkuvaan koulutukseen, kaluston ennakoivaan huoltoon sekä huolelliseen käsittelyyn.

Sopimuksenmukaisuus ja taloudellisuus

Vahvan ammattitaidon ansiosta palvelumme täyttävät asiakkaan vaatimukset. Mahdolliset poikkeamat korjataan heti tai menettelystä sovitaan asiakkaan kanssa.

Tarjoamme aktiivisesti asiakkaillemme toteutusvaihtoehtoja, jotka ovat kustannustehokkaita. Kehitämme omia, yhä kustannustehokkaampia menetelmiä. Teemme jatkuvaa kustannus- ja menekkiseurantaa molemminpuoliseksi hyödyksi.

Jatkuva kehittäminen

Panostamme päivittäiseen, jatkuvaan kehittämiseen yhdessä koko henkilöstömme kanssa. Viestimme aktiivisesti ja ennakoiden niin asiakkaan, eri sidosryhmien kuin henkilöstömme kanssa. Jatkuva kehittäminen on kilpailutekijä, josta pidämme kiinni.